GuruhDars turiDars nomi O'qituvchiXona
1 kurs, 19-IO'M1yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-IO'M2yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-IO'M3yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-IO'M4yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-IO'M5yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-IO'M1yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-IO'M2yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-IO'M1yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-IO'M2yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-IO'M3yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-IO'M1yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-IO'M2yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-IO'M3yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-IAT1yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-IAT2yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-IAT1yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-IAT2yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-IAT3yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-IAT1yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-IAT2yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-F1yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-F2yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-F3yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-F4yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-FEyo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-F1yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-F2yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-F3yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-F4yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-FEyo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-F1yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-F2yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-F3yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-FEyo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-F1yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-F2yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-FEyo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-M1yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-M2yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-M3yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-M4yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-M5yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-M6yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-MEyo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-M1yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-M2yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-M3yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-M4yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-M5yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-MEyo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-M1yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-M2yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-M3yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 17-MEyo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-M1yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-M2yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-M3yo'qyo'qyo'qyo'q
4 kurs, 16-MEyo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-F AO'1yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-F AO'2yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-Mex1yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, 19-Mex2yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 18-Mex2yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 2-MUTAXASSISLIK (19-matematika)yo'qyo'qyo'qyo'q
2 kurs, 2-MUTAXASSISLIK 19-IO'M)yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 2-MUTAXASSISLIK 18-IO'M)yo'qyo'qyo'qyo'q
3 kurs, 2-MUTAXASSISLIK 18-matematika)yo'qyo'qyo'qyo'q
1 kurs, SIRTQI (19-IO'M)yo'qyo'qyo'qyo'q